Agnieszka Radomska – główny instruktor

tel. 666-041-131